தோழர் அசுரன் நினைவுகளுடன் வாருங்கள் மே 1ம் தேதி!

வணக்கம் நண்பர்களே! தோழர் அசுரன் நினைவுகளுடன் பலரும் சங்கமிக்கும் இக்கூட்டத்தில் நீங்களும் கலந்துகொள்ளுங்கள்..

மேலும் விபரங்களுக்கு படத்தை பெரியதாக்கி பார்க்கவும்!

If you enjoyed this post, make sure you subscribe to my RSS feed!
This entry was posted in அஞ்சலி and tagged , , , . Bookmark the permalink.

One Response to தோழர் அசுரன் நினைவுகளுடன் வாருங்கள் மே 1ம் தேதி!

  1. கட்டாயம் கலந்துகொள்கிறேன்!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Note: This post is over 5 years old. You may want to check later in this blog to see if there is new information relevant to your comment.