எங்க வீட்டுல.. ஒரு DUCKக்கு இருந்துச்சு…

எங்க வீட்டில் ஒரு டக்(duck) இருந்துச்சு.. அது என்ன ஆச்சு தெரியுமா?

சிவகிரி- திரைப்படத்தில் ராகிங் செய்யும் மாணவிகளிடம் நாயகன் சிவகிரி சொல்லும் கதை தான் மேலே பார்த்தது..

This entry was posted in சினிமாப் பார்வை, நகைச்சுவை and tagged , , . Bookmark the permalink.

6 Responses to எங்க வீட்டுல.. ஒரு DUCKக்கு இருந்துச்சு…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Note: This post is over 5 years old. You may want to check later in this blog to see if there is new information relevant to your comment.