மதிப்புரைகள்

என் நூல்கள் குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கும் மதிப்புரைகளை தொகுத்து வைக்க இப்பக்கம்!

3 Responses to மதிப்புரைகள்

  1. ? says:

    எப்படி இருக்கீங்க?அனுபவித்து எழுதுரீங்கலோ…….

  2. K.Manivasahan says:

    ஆட்டிசம் பற்றிய தங்களின் விளக்கங்கள் கவலை கடலில் தவித்த எங்களுக்கு ஒரு கலங்கரை விளக்காக மிக உதவியாக இருந்தது . மிக்க நன்றி.

  3. ஏதோ என்னால் முடிந்தது சார். நன்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *