புதுவருட நல்வாழ்த்துகள் 2013

பதிவுகளில் எப்போதுமே கொசுவர்த்தி சுத்துவதுதான் வேலை என்பதால்..

டிசம்பர் 31ம் தேதியோ, ஜனவரி 1ம் தேதியோ திரும்பிப் பார்க்கிறேன்; சைடுல பார்க்கிறேன்; ஓரமாக பார்க்கிறேன்; மேலே ஆகாயம், கீழே பூமிங்கிற ரோஞ்சுல எழுத என்னிடம் புதிதாக ஏதுமில்லை.

தொடர்ந்து ஃபர்பாக்ஸ் பயனர் என்பதால் அவங்களின் போஸ்டருடன், நானும் வாழ்த்துக்களை பகிர்ந்துகொள்கிறேன்.

அத்துனைபேரும் புதுவருட நல் வாழ்த்துகள்!!

This entry was posted in அனுபவம், வாழ்த்து. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Note: This post is over 5 years old. You may want to check later in this blog to see if there is new information relevant to your comment.