கிண்டில் நூல் இலவசம்

கிண்டில் பதிப்பில் உள்ள எனது நூல்ககளை,

கீழ்காணும் தேதிகளில் இலவசமாக தரவிறக்கம் செய்யலாம்.

*1.07.21 முதல் 02.07.21 வரை – ஆட்டிசம் சில புரிதல்கள்* https://tinyurl.com/autismsila

*03.07.21 முதல் 04.07.21 வரை – சந்துருவுக்கு என்னாச்சு?* https://tinyurl.com/chandrukku

*05.07.21 முதல் 06.07.21 வரை – அன்பான பெற்றோரே!* https://tinyurl.com/anbana

*07.07.21 முதல் 08.07.21 வரை – துலக்கம் (குறுநாவல்)* https://tinyurl.com/thulakkam

குறிப்பிட்ட நாட்களில் மதியம் 12.30க்கு தொடங்கி, மறுநாள் 12.29 வரை இச்சலுகை இருக்கும்.

This entry was posted in Autism, AUTISM - ஆட்டிசம், ஆட்டிசம், ஆட்டிஸம், தகவல்கள், வாசிப்பனுபவம், புத்தகங்கள், விளம்பரம் and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Note: This post is over 2 years old. You may want to check later in this blog to see if there is new information relevant to your comment.